SPM 2018 : Soalan Peperiksaan Percubaan / Nota / Tips / Ramalan


PENDIDIKAN MORAL SPM BIDANG 2- NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAANPENDIDIKAN MORAL SPM BIDANG 2- NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

2.1  KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA/KASIH SAYANG

 1. Jasa dan pengorbanan ibu terhadap keluarga.
 • Menjaga anak-anak dengan sempurna –mengasuh dan mendidik anak
 • Memberi didikan yang perlu contohnya didikan agama
 • Memenuhi keperluan asas anak-anak – makan minum, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang

 1. Cara anak menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa
 • Menjaga ibu bapa dengan baik – menyara mereka/ memberi mereka wang
 • Memberi layanan yang mesra dan sopan – berbual-bual dengan mereka
 • Sentiasa berada di sisi mereka – sentiasa menemani mereka
 • Mematuhi suruhan ibu bapa – tidak mengingkari arahan mereka

 1. Tiga contoh jasa atau peranan ibu bapa
 • memberi  pendidikan  yang  sempurna
 • bekerja  keras  untuk  menyara  keluarga/mencari nafkah
 • membesarkan  anak-anak dengan penuh kasih sayang

 1. Tiga cara anak dapat menunjukkan kasih sayang
 kepada ibu bapa
 • sentiasa  bersama  mereka  pada  hari-hari  perayaan seperti Tahun Baru cina
 • meraikan  hari-hari  istimewa  keluarga seperti hari ibu/harijadi ibu bapa
 • Makan bersama ibu bapa – dapat eratkan hubungan
 • Membawa mereka melancong – mengembirakan mereka

 1. Cara anda membalas jasa ibu bapa anda setelah anda berjaya dalam hidup.
 • Membantu menyara keluarga – menanggung perbelanjaan  persekolahan  adik-adik – mengurangkan beban ibu bapa
 • Menjaga kebajikan ibu bapa – menabung  untuk  keperluan   perubatan  dan  keraian  ibu  bapa
 • Membawa ibu bapa melancong- mengembirakan hati mereka
 • Taat kepada ibu – sentiasa mendengar nasihatt mereka

 1. Kepentingan menyambut hari istimewa dalam sesebuah keluarga.
 • mengeratkan  hubungan  kekeluargaan – wujud keluarga bahagia
 • mempertemukan anggota keluarga  yang  tinggal  berjauhan – sentiasa makan bersama-sama / adakan hari keluarga
 • menunjukkan   rasa  penghargaan  dan  kegembiraan  kepada  ibu  bapa contohnya menyambut hari hari ibu bapa/ hari ulang tahun perkahwinan ibu bapa

2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA

 1. 1. Cara anda dapat mengelak daripada timbulnya Konflik dengan anggota keluarga.
 • bersabar semasa bercakap – tidak marah
 • bersopan santun semasa bercakap – tidak menggunakan bahasa kasar/mencaci angggota keluarga
 • memberi nasihat dan teguran dengan cara baik – berbincang
 • menunjukkan kesalahan anak dengan cara sopan- tidak gunakan kekerasan
 • mematuhi arahan ibu bapa /anggota  keluarga yang lebih  tua – mendengar nasihat mereka
 • menerima kritikan dengan baik – menghormati  pandangan /  pendapat  sesama  anggota  keluarga
 • memahami  dan  peka  dengan  minat  mereka
 • berkelakuan baik sesama anggota keluarga dan tidak menyinggung perasaan mereka

 1. Cara menunjukkan rasa hormat terhadap anggota keluarga
 • bertanya khabar
 • bertegur sapa
 • ucap selamat
 • mendengar  nasihat  dan  teguran  daripada  anggota yang  lebih tua

 1. 3. Kepentingan amalan hormat menghormati dalam kalangan anggota keluarga.
 • mewujudkan  keluarga bahagia
 • mengelakkan  perselisihan  antara  anggota  keluarga
 • memupuk  hubungan  mesra  dan  kasih sayang antara anggota keluarga

2.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN

 1. Cara-cara untuk mengekalkan tradisi kekeluargaan
 • Mengamalkan tradisi kekeluargaan sendiri dalam kehidupan seharian – tradisi keluarga tidak pupus

 • Memberi sokongan kepada semua aktiviti kebudayaan dan kesenian yang diadakan – menyertai aktiviti / melibatkan diri dalamkeluarga yang diadakan

 1. Kesan sekiranya tradisi kekeluargaan tidak dipelihara.

 • Tradisi keluarga pupus
 • Kehilangan identiti keluarga
 • Generasi muda tidak kenal budaya sendiri
 • Generasi muda lebih senang terpengaruh dengan budaya luar yang kurang baik

 1. Kepentingan mengekalkan tradisi kekeluargaan.
 • dapat  menyatupadukan  anggota  keluarga
 • mengeratkan  hubungan  antara  anggota  keluarga
 • supaya  tradisi  tidak  pupus ditelan zaman
 • jambatan menghubungkan generasi lama  dan  baru

 1. Peranan badan-badan berikut dalam mengekalkan tradisi pelbagai kaum
 2. a) Muzium Negara
 • Memberi khidmat pengembangan ilmu pengetahuan melalui aktiviti seperti pameran tetap tentang adat resam dan budaya pelbagai kaum
 1. b) Kementerian kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan
 • Menyebarkan maklumat bertulis tentang kebudayaan dan kesenian pelbagai kaum
 •  mempromosi budaya bangsa Malaysia kepada pelancong
 1. c) Arkib Negara
 • Menyimpan rekod penting khazanah negara yang berunsur sejarah dan kebudayaan
 • menyediakan perkhidmatan rujukan dan penyelidikan kepada orang ramai

 1. Contoh amalan tradisi kekeluargaan yang diamalkan oleh setiap kaum:
 2. a) Melayu
 • melawat  kubur saudara mara pada Hari Raya Puasa
 1. b) Cina
 • makan besar sehari sebelum Tahun Baru Cina & Tung Zhi
 1. c) India
 • penggunaan  pokok  pisang  dalam  majlis  perkahwinan

 1. Peranan anda untuk memastikan tradisi kekeluargaan diteruskan:
 • Mengamalkan  tradisi  kekeluargaan sebagai cara hidup
 • Menegur  anggota  keluarga  yang  mengabaikan  tradisi  kekeluargaan
 • Mengajar  tradisi  kekeluargaan  kepada generasi muda

 1. Agensi kerajaaan yang memainkan peranan untuk mengekalkan tradisi kekeluargaan kaum-kaum di Malaysia.
 • Kementerian Kebudayaan, Keseniaan dan Warisan
 • Kementerian Kebajikan Masyarakat
 • Arkib Negara

2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA

 1. Tanggungjawab ibu bapa dalam sesebuah keluarga
 • Mengambil berat terhadap pelajaran anak – mengulangkaji bersama anak
 • Menyediakan keperluan asas untuk anak – makanan, pakaian
 • Memahami perasaan dan masalah yang dihadapi – mengambil berat terhadap anak-anak
 • Membantu anak yang menghadapi masalah – berbincang dengan anak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi

 1. Cara-cara anak menghargai ibu bapa yang bertanggungjawab
 • Mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa apabila mencapai kejayaan
 • Belajar dengan tekun/bersungguh-sungguh untuk membalas jasa ibu bapa
 • Meraikan bersama ibu bapa pada hari-hari istimewa seperti Hari Ibu dan Hari Bapa

 1. Kesan sekiranya ibu bapa tidak menjalankan tanggungjawab mereka
 • Hubungan dengan anak menjadi renggang – tiada interaksi antara ibu bapa dan anak-anak
 • Keluarga tidak harmoni – sentiasa bergaduh
 • Anak mungkin terjebak dengan gejala sosial – tiada pengawasan daripada ibu bapa

 1. Ciri-ciri keluarga bahagia
 • Hubungan erat antara anggota keluarga – tiada perselisihan faham
 • Sentiasa berkongsi suka dan duka
 • Meraikan hari istimewa keluarga bersama
 • Saling  membantu   menyelesaikan  masalah  /  kesusahan
 • Sama-sama  menghadapi  cabaran,  dugaan  dan  halangan

 1. Peranan anda terhadap keluarga
 • Menunaikan   tanggungjawab   sebagai anak yang baik
 • Menolong  anggota  keluarga  yang  ditimpa   kesusahan
 • Menghormati /menerima keputusan  yang  diambil oleh anggota keluarga.

 1. Punca kerenggangan hubungan antara remaja dengan anggota keluarganya
 • Kesibukan ibu bapa yang bekerja – tiada masa untuk berbual-bual/mengambil berat terhadap keperluan anak-annak
 • Perselisihan   faham  antara  anggota  keluarga – kurang berinteraksi dan memahami antara satu sama lain
 • Sikap anggota keluarga yang  tidak bertanggungjawab – tidak endahkan/ tidak peduli

 1. Kesan hubungan renggang antara remaja dan anggota keluarga
 • Remaja  terlibat   dengan  kegiatan  yang  tidak   bermoral contohnya penyalahgunaan  dadah
 • Remaja   tidak  menghormati  ibu  bapa  dan  anggota  keluarga  lain – melawan percakapan ibu bapa
 • Perpecahan   keluarga / pergaduhan dengan anggota keluarga – keluarga kucar kacir

 1. Kempen-kempen yang dilaksanakan oleh kerajaaan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan di Malaysia.
 • Kempen  Masyarakat  Penyayang
 • Kempen  Menghormati  Golongan  Tua
 • Kempen Utamakan Keluarga: Semakin Hari Semakin Sayang
 • Kempen Rumahku Syurgaku