SPM 2018 : Soalan Peperiksaan Percubaan / Nota / Tips / Ramalan


Tajuk-Tajuk Fokus Sejarah SPM 2017 (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5)Tajuk-Tajuk Fokus Sejarah SPM 2017 (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5)

Secara amnya kertas peperiksaan Sejarah terbahagi kepada 3 kertas :

1. Kertas 1 (1249/1)
Soalan Objektif 40 soalan
Masa menjawab 1 jam
Markah kertas 1 40 markah (pemberatan 30%)

2. Kertas 2 (1249/2)
Bahagian A : Soalan Struktur 4 soalan (1 soalan 10 markah)
Bahagian B : Soalan Esei 7 soalan  - jawab 3 soalan sahaja (1 soalan 20 markah)
Masa menjawab 2 jam 30 minit
Markah Kertas 2 100 markah (pemberatan 50%)

3. Kertas 3 (1249/3)
Masa menjawab 3 jam
Markah kertas 3 100 markah (pemberatan 20%)


Tajuk-Tajuk Fokus Sejarah SPM 2017 (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5)