SPM 2018 : Soalan Peperiksaan Percubaan / Nota / Tips / Ramalan


Tajuk-Tajuk Ramalan Sejarah SPM 2017 (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5)Tajuk-Tajuk Ramalan / Fokus / Tudingan Sejarah SPM 2017 (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5)

Secara amnya kertas peperiksaan Sejarah terbahagi kepada 3 kertas :

1. Kertas 1 (1249/1)
Soalan Objektif 40 soalan
Masa menjawab 1 jam
Markah kertas 1 40 markah (pemberatan 30%)

2. Kertas 2 (1249/2)
Bahagian A : Soalan Struktur 4 soalan (1 soalan 10 markah)
Bahagian B : Soalan Esei 7 soalan  - jawab 3 soalan sahaja (1 soalan 20 markah)
Masa menjawab 2 jam 30 minit
Markah Kertas 2 100 markah (pemberatan 50%)

3. Kertas 3 (1249/3)
Masa menjawab 3 jam
Markah kertas 3 100 markah (pemberatan 20%)


Tingkatan Empat :

Bab 1 – Tamadun Mesir Purba, Tamadun Hwang Ho

Bab 2 – Aspek pendidikan, ekonomi, sains dan teknologi, perluasan kuasa, seni bina

Bab 3 – Kerajaan Maritim, Pengaruh Hindu Buddha

Bab 4 – Keperibadiaan Nabi Muhammad

Bab 5 – Perjanjian Hudaibiyah

Bab 7 – Islam di Asia Tenggara

Bab 8 – Kesan kedatangan Islam di Malaysia

Bab 9 – Zaman Renaissance, Zaman Reformation

Bab 10 – Perusahaan getah dan bijih timah, Pendidikan Vernakular

Tingkatan Lima :

Bab 1 – Nasionalisme (umum), Thailand, Indonesia, Filipina, Faktor Perkembangan Nasionalisme

Bab 2 – Peranan akhbar, majalah, faktor-faktor nasionalisme di Tanah Melayu

Bab 3 – Negara Bangsa Itali Jerman, Undang undang tubuh Terengganu, Jemaah Menteri

Bab 4 – Gerakan penyerahan Sarawak

Bab 5 – Sistem Ahli, Rombongan kemerdekaan, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, Suruhanjaya Reid

Bab 6 – Pembentukan Malaysia

Bab 7 – Yang dipertuan Agong, lambang negara

Bab 8 – Dasar ekonomi baru, dasar pembangunan, wawasan 2020, pendidikan kebangsaan Bab 9 – faktor dasar luar, pertubuhan NAM, OIC, KOMANWEL, PBB