SPM 2018 : Soalan Peperiksaan Percubaan / Nota / Tips / Ramalan


Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara (Soalan + Jawapan)Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara (Soalan + Jawapan)
 • Nyatakan ciri-ciri perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara pada tahap pertama.
F1 Penentangan secara terbuka tetapi bersifat setempat
F2 Penentangan tidak berorganisasi
F3 Isu-isu kebudayaan/agama/hak peribumi menjadi faktor pencetus
F4 Dipimpin oleh golongan pertengahan berpendidikan Barat/Asia Barat
F5 Menekankan kesedaran politik
F6 Menuntut hak-hak dikembalikan
F7 Menuntut taraf hidup mereka dibaiki
F8 Tidak meminta kemerdekaan dengan segera
 • Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme di Asia Tenggara bertukar menjadi lebih radikal pada tahap kedua?
F1 Pihak penjajah gagal memenuhi tuntutan yang dibuat
F2 Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah
F3 Gerakan nasionalisme tahap pertama gagal
F4 Pemimpin ingin menuntut kemerdekaan
F5 Pemimpin ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat
F6 Berasakan gerakan yang lebih radikal akan berjaya
 • (a) Senaraikan dua orang tokoh nasionalis di Filipina.
F1
F2
F3
F4
Jose Rizal
Andres Bonifacio
Emilio Aguinaldo
Sergio Osmena
 • (b) Nyatakan dua tuntutan yang diperjuangkan oleh nasionalis tahap pertama di Filipina.
F1
F2
F3
F4
Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
Bangsa Filipina diberikan hak yang sama seperti yang diperoleh bangsa Sepanyol
Bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara
Mendesak kerajaan Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial
 • (c) Senaraikan dua tindakan yang telah diambil oleh pihak Sepanyol bagi menangani gerakan nasionalisme di Filipina
F1
F2
F3
F4
Menangkap Jose Rizal
Dibuang negeri ke Dapitan, Mindanao
Jose Rizal dikenakan hukuman bunuh
Memerangi gerakan nasionalisme
 • (d) Nyatakan ciri-ciri perjuangan Katipunan.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Ditubuhkan oleh Andres Bonifacio
Memulakan gerakan radikal terhadap Sepanyol
Matlamatnya untuk menyatukan bangsa Filipina
Bertujuan mencapai kemerdekaan melalui revolusi Menjadikan Kalayan sebagai akhbar rasmi pertubuhan
1896 melancarkan pemberontakan /revolusi tetapi gagal
Menjadi lemah selepas Bonifacio dijatuhkan human bunuh
Dipimpin oleh Aguinaldo
Aguinaldo mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat
 • (a) Mengapakah kuasa imperialis Barat memperkenalkan sistem birokrasi moden di Asia Tenggara?
F1 Menguasai ekonomi negara yang dijajah
F2 Memudahkan penjajah memperkenalkan dasar-dasar ekonominya
F3 Mengambil alih peranan raja dan pembesar tempatan
F4 Menjaga kepentingan mereka di tanah jajahan
 • (b) Senaraikan dua ciri umum sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara.
F1 Penyatuan wilayah-wilayah menghasilkan Kerajaan Pusat
F2 Pentabdiran tanah jajahan diketuai oleh Gabenor Jeneral
F3 Pentadbiran dilaksanakan melalui biro
F4 Pegawai Barat dilantik sebagai ketua biro
F5 Pengenalan undang-undang Barat
 • (c) Nyatakan dua kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran tradisional
F1 Pentadbiran tradisional digantikan pentadbiran barat
F2 Institusi beraja terhapus
F3 Raja kehilangan kuasa
F4 Pembesar tempatan hilang pengaruh
F5 Undang-undang tempatan digantikan dengan undang-undang Barat
F6 Bahasa penjajah dijadikan bahasa rasmi pentadbiran
 • (d) Apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di Tanah Melayu selepas pengenalan Sistem Birokrasi Barat oleh penjajah British?
F1 Penggabungan P.Pinang, Melaka dan Singapura menjadi Negeri-Negeri Selat
F3 Gabenor menjadi pemerintah tertinggi
F4 Residen kaunselor melaksanakan pentadbiran negeri
F5 Penghulu mengetuai pentadbiran kampong
F6 Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu melalui gabungan Perak, Selangor,Negeri Sembilan dan Pahang
F7 Pengenalan Sistem Residen/Sistem Penasihat
F8 Bertanggungjawab menasihati sultan dalam semua perkara kecuali adat istiadat /agama Islam
F9 Gabenor Negeri-Negeri Selat berkuasa ke atas Residen/Penasihat British
F10 Pelaksanaan sistem kehakiman Barat
F11 Pelaksanaan system pengutipan cukai
F12 Pembahagian negeri kepada beberapa daerah
F13 Penubuhan balai polis
F14 Peranan raja-raja dan pembesar Melayu terjejas
 • (e) Pada pandangan anda, mengapakah generasi muda hari ini perlumempertahakan kedaulatan negara kita pada masa hadapan?
F1 Menjamin kestabilan politik
F2 Kemakmuran ekonomi
F3 Memelihara keharmonian
F4 Ke arah negara maju
F5 Memelihara perpaduan kaum
F6 Memelihara kebebasan dan keadilan untuk semua
F7 Melindungi warisan budaya bangsa
F8 Menjamin hak setiap warga negara
 • Berikan dua ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina.
F1 Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat
F2 Gabenor Jeneral menjadi pemerintah tertinggi di peringkat pusat
F3 Datuk Bandar menjadi pentadbir wilayah
F4 Gabenor kecil menjadi pentadbir Bandar
F5 Encomiendero menjadi pemerintah Encomienda


F1
F2
F3
 • Nyatakan tugas encomiendero yang di perkenalkan oleh Sepanyol di Filipina
Menjaga keamanan
Mengutip cukai
Mengkristian penduduk barangayF1
F2
 • Mengapakah Sistem Encomienda dibenci oleh penduduk tempatan di Filipina
Sistem ini mengenakan cukai yang tinggi
Kerahan ttenaga kepada penduduk tempatanF1
F2
F3
F4
F5
F6
 • Apakah bentuk ciri sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh Perancis di IndoCina
Penubuhan Union Indochinoise
Penubuhan kerajaan pusat
Rang undang-undang diluluskan oleh parlimen Perancis
Kerajaan tempatan membayar cukai
Menyediakan kerahan tenaga
Gabenor Jeneral mengetuai Union IndoCina

 • Apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat di Burma
F1 Dinasti Konbaung berakhir
F2 Institusi raja tersingkir
F3 Jawatan pembesar tradisional pada peringkat pusat terhapus
F4 Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi
F5 Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887/Akta Perkampungan Burma 1889
F6 Melenyapkan sistem pentadbiran tradisional
F7 Pentadbiran daerah diketuai oleh Myo-ok/pegawai bandaran
F8 Pengenalan sistem undang-undang Barat
F9 Pengaruh golongan agama merosot
F10 Raja bukan lagi penaung sami Buddha
F11 Majlis Perundangan diperkenalkan
F12 Penubuhan Jabatan Perhutanan/Jabatan Kesihatan/Jabatan Pelajaran
 • Nyatakan perubahan pentadbiran yang berlaku di IndoChina di bawah penjajahan Perancis.
F1 Pentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral
F2 Bertanggungjawab terus kepada Pejabat Tanah Jajahan di Paris
F3 Pembentukan kerajaan pusat
F4 Penubuhan Union Indochinoise
F5 Rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis
F6 Pentadbiran tempatan tidak dicampuri oleh kerajaan pusat
F7 Perlu membayar cukai kepada kerajaan pusat
F8 Menyediakan kerajaan tenaga
 • Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kesan-kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran tempatan di Asia Tenggara.
F1 – Penubuhan Kerajaan Pusat
F2 – Gabenor Janeral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai ketua pentadbir
F3 – Pelaksanaan pentadbiran melalui biro/jabatan
F4 – Pegawai-pegawai Barat ketua biro
F5 – Pengenalan undang-undang Barat
F6 – Pengenalan Sistem Encomienda yang diketuai oleh Encomiendero di Filipina
F7 – Kemerosotan pentadbiran tradisional di Filipina
F8 – Kemerosotan kuasa datu/pembesar di Filipina
F9 – Pengenalan pentadbiran tempatan di Indonesia
F10 – Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda
di Indonesia
F11 – Penubuhan Volksraad (Majlis Rakyat di Indonesia)
F12 – Berakhir Dinasti Konbaung di Burma
F13 – Institusi raja tersingkir di Burma
F14 – Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus di Burma
F15 – Pengenalan Akta Kampong Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma
F16 – Pentadbiran tradisional diambil alih oleh Myo-ok (pegawai bandaran) di Burma
F17 – Semua rang undang-undang di IndoChina diluluskan oleh Parlimen Perancis
F18 – Perkenalkan ‘Union Indochinoise’ di IndoChina
F19 – Pengenalan Sistem Residen dan Sistem Penasihat di Tanah Melayu
F20 – Perkenal sistem kehakiman Barat/ sistem pungutan cukai/ penubuhan balai polis di Tanah Melayu.
F21 – Pembentukan daerah-daerah di Tanah Melayu • Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara


F1
F2
F3
F4
F5
F6
Tahap pertama
Penentangan secara terbuka bersifat terbuka dan tidak berorganisasi
Mengemukakan isu –isu kebudayaan, agama dan hak peribumi
Dipimpin oleh golangan pertengahan berpendidikan barat dan Asia Barat
Pemimpin nasionalis menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik
Mereka menuntut hak mereka dikembalikan dan taraf hipup dibaiki
Tidak menuntut kemerdekaan dengan segera


Tahap kedua

F7
F8
F9
F10
F11
Gerakan nasionalisme yang lebih radikal melakukan penentangan secara revolusi
Berorganisasi melalui penubuhan politik dianggotai oleh rakyat
Dipimpin oleh golongan yang berpendidikan dan berpengetahuan luas dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan barat
Mempunyai matlamat yang lebih jelas
Menuntut kemerdekaan dan membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat


 • Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di Thailand

F1
F2
F3
F4

F5
F6
F7
F8
F9
F10
Tahap pertama
Merupakan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja
Menentang raja berkuasa mutlak
Perkembangan sistem pendidikan Barat
Pendidikan memberi pendedahan terhadap fahaman liberal, demokrasi, dan sistem raja berperlembagaan
Muncul golongan intelek
Kelemahan sistem pentadbiran
Dan sikap boros Raja Vajiravudh
Menyebabkan rakyat tidak berpuas hati
Rakyat menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan revolusi Thai
Menamatkan sistem berkuasa kutlak

F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
Tahap kedua
Rakyat tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan Cina
Perdana Menteri Phibul Songgram meluluskan undang-undang
Menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina
Membubarkan sekolah dan akhbar Cina
Menggalakkan peribumi melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi
Mengenakan syarat jawatan tinggi kerajaan hanya untuk penganut Buddha
Pada tahun 1939, Phibul Songram menukar nama Siam kepada Thailand yang bermaksud Tanah BebasF1

F2
F3
F4
F5
F6
F7
 • Pada pandangan anda, bagaimanakah kuasa Barat menangani gerakan nasionalismeradikal di Asia Tenggara?
Menangkap pemimpin radikal seperti Soekarno di Indonesia dan Jose Rizal di Filipina
Membuang negeri penentang seperti Jose Rizal
Dikenakan hukuman mati seperti Jose Rizal dan Emilio Aguilnaldo di Filipina
Mengharamkan parti-parti politik radikal seperti Parti Nasional
Indonesia di Indonesia dan Viet Nam Quang Phu Hoi(VNQPH) di Indochina
Membenarkan penubuhan parti-parti politik sederhana seperti tindakan Amerika di Filipina
Di penjarakan seperti Soekarno dipenjarakan oleh Belanda pada tahun 1929 -1931

 • Huraikan pemodenan pentadbiran ( Sistem Birokrasi moden) yang diperkenal oleh pemerintah Thailand.
 • F1 Perubahan oleh Raja Mongkut
 • H1a Melantik 80 orang Penasihat Barat
 • H1b Untuk mengetuai pelbagai jabatan
 • H1c Melatih pegawai-pegawai tempatan
 • C1c Penasihat dari Britain dalam bidang kewangan/pelabuhan/polis
 • C1c Penasihat dari Amerika Syarikat dalam bidang Kastam
 • C1c Penasihat dari Perancis dalam bidang ketenteraan
 • F2 Perubahan Raja Chulalongkorn
 • H2a Pengenalan Majlis Penasihat Rendah
 • H2b Majlis Mesyuarat Tertinggi
 • H2c Kabinet Menteri
 • H2d Juruaudit dari Britian untu berkhidmat dalam perbendaharaan Negara
 • F3 Muncul golongan pentadbir baru dalam birokrasi moden
 • H3a Berdasarkan tahap pendidikan mereka
 • F4 Sistem Raja Berperlembagaan menggantikan Raja Berkuasa Mutlak pada tahun 1932
 • H4a Mengurangkan pengaruh kuasa pembesar/institusi raja
(a)
 • Namakan tokoh yang terlibat dalam gerakan nasionalisme di Thailand
F1 Nai Pridi Panomyong
F2 Field Marshall Phibul Songram
(b)
 • Berikan dua sebab berlakunya gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand
F1 Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja
F2 Penentangan rakyat terhadap raja berkuasa mutlak
F3 Perkembangan sistem pendidikan Barat
F4 Golongan intelek didedahkan kepada fahaman liberal
F5 Perkembangan sistem demokrasi
F6 Pengetahuan mengenai raja berperlembagaan
F7 Kelemahan sistem pentadbiran
F8 Sikap boros Raja Vajiravudh
(c)
 • Apakah kesan gerakan nasionalisme tahap pertama tersebut ?
F1 Penubuhan Parti Rakyat oleh Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram
F2 Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thailand
F3 Tamat sistem raja berkuasa mutlak
(d)
 • Nyatakan tindakan Perdana Menteri Thailand untuk mengatasi rasa tidak puas hati rakyat dalam gerakan nasionalisme tahap kedua
F1 Meluluskan undang-undang menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina
F2 Membubarkan sekolah Cina
F3 Membubarkan akhbar Cina
F4 Menggalakkan penduduk pribumi melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi
F5 Menetapkan jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama Buddha
F6 Menukar nama Siam kepada Thailand bermaksud Tanah Bebas
F7 Bekerjasama dengan Jepun dalam Perang Dunia Kedua
F8 Memperoleh semula wilayah-wilayah di Indo-China dan Tanah Melayu
(e)
 • Pada pandangan anda, mengapakah negara Thailand tidak pernah dijajah sehingga kini?
F1 Dasar buka pintu
F2 Pemodenan dalam pentadbiran
F3 Kerjasama dengan Jepun
F4 Memperkenalkan birokrasi Barat
F5 Raja Mongkut/ Raja Chulalongkorn melantik 80 orang penasihat Barat
F6 Penasihat Barat ketua pelbagai jabatan
F7 Penasihat kewangan/ pelabuhan/ polis dari Britain
F8 Penasihat kastam/ ketenteraan dari Amerika Syarikat/ Peranchis
F9 Melatih pegawai-pegawai tempatan mentadbir
F10 Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah/ Majlis Mesyuarat Tertinggi/ Kabinet Menteri
F11 Melantik juruaudit dari Britain untuk berkhidmat dalam perbendaharaan negara
F12 Memperkenalkan sistem raja perlembagaan menggantikan raja berkuasa mutlak