SPM 2018 : Soalan Peperiksaan Percubaan / Nota / Tips / Ramalan


Latar Tempat Novel Sejambak Bakti (Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1)Novel Sejambak Bakti

LATAR TEMPAT : 
   

1. Kedai Koperasi Sekolah Menengah Teknik Pertanian Seri Kayangan
  • iaitu sebuah bilik yang menjual beraneka barang untuk kegunaan murid. Di tempat itulah Razali dan rakan-rakan bertugas menjaga dan menguruskan kedai sehinggalah koperasi tersebut terpilih sebagai koperasi terbaik di peringkat kebangsaan.
2. Rumah di pinggir sawah
  • iaitu rumah keluarga Razali yang didiami oleh ibunya, Mak Sopiah dan bapa tirinya, Pak Zakaria.
3. Maktab Kerjasama Malaysia, Petaling Jaya
  • iaitu sebuah tempat yang dikunjungi oleh Razali selama seminggu untuk mendalami ilmu yang berkaitan dengan koperasi.
4. Sebuah pondok di tengah sawah
  • iaitu tempat yang selalu dikunjungi oleh Razali untuk mengulang kaji pelajaran secara sendirian atau bersama dengan rakan-rakannya.