SPM 2018 : Soalan Peperiksaan Percubaan / Nota / Tips / Ramalan


Soalan Percubaan SPM 2016 MPSM KelantanKERTAS SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 MPSM KELANTAN

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan (Trial Examination Papers) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mengikut subjek / Mata pelajaran. Berikut adalah himpunan soalan berserta skema jawapan peperiksaan percubaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mengikut subjek: Bahasa Melayu (Karangan), Bahasa Inggeris (English) , Sejarah, Matematik (Mathematics) , Sains (Science) , Matematik Tambahan (Additional Mathematics /Add Math), Biologi (Biology), Fizik (Physics), Kimia (Chemistry), Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Prinsip Perakaunan, Geografi, Perdagangan, Ekonomi Asas, Pendidikan Seni Visual (PSV)

Soalan Percubaan Peperiksaan SPM (Trial Papers SPM) Berserta Skema Jawapan

Berikut adalah jadual soalan percubaan SPM 2016 mengikut subjek. Sila klik pada pautan untuk download atau muat turun. Senarai kertas soalan peperiksaan percubaan SPM berserta skema jawapan ini akan dikemaskini dari masa ke semasa untuk rujukan guru, ibu bapa dan pelajar.

Bil Subjek / Mata Pelajaran Percubaan 2016 Percubaan 2017
1 Soalan Percubaan Bahasa Melayu (BM) Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
2 Soalan Percubaan Bahasa Inggeris (BI) Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
3 Soalan Percubaan Pendidikan Islam (PI) Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
4 Soalan Percubaan Tasawwur Islam Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
5 Soalan Percubaan Sejarah (Sej) Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
6 Soalan Percubaan Matematik (Math) Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
7 Soalan Percubaan Matematik Tambahan (AddMath) Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
8 Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema 
9 Soalan Percubaan Biologi (Bio) Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
10 Soalan Percubaan Prinsip Perakaunan (PP) Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
12 Soalan Percubaan Pendidikan Moral (PM)

13 Soalan Percubaan Kesusasteraan Melayu Soalan + Skema
14 Soalan Percubaan Pendidikan Seni Visual (PSV) Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
15 Soalan Percubaan Perdagangan Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
16 Soalan Percubaan Ekonomi Asas

17 Soalan Percubaan Kimia (Che) Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema

Semoga himpunan soalan-soalan percubaan SPM 2016 mengikut subjek ini sedikit sebanyak dapat membantu adik-adik membuat ulangkaji untuk persediaan menghadapi peperiksaan SPM tahun ini.